Kad tev nav pie rokas zīme globalizācijas ēnā

Jāņa atklāsmes grāmatas 13. nodaļa.

Ja mēs tā kārtīgi apskatam šo nodaļu tad tur ir daudz spēcīgu paredzējumu par mūsdienu patērētājsabiedrību un vispārēju kaitālistiskās sabiedrības funkcionēšanu.

1 Es redzēju izkāpjam no jūras zvēru, kam bija septiņas galvas un desmit ragi, un uz viņa ragiem desmit ķēniņa kroņi, un uz viņa galvām zaimu vārdi.
2 Šis zvērs, ko es redzēju, bija līdzīgs leopardam; viņa kājas bija kā lāča kājas un viņa mute kā lauvas mute. Pūķis deva tam savu spēku, savu troni un lielu varu.
3 Viena no viņa galvām bija kā uz nāvi ievainota, bet tā nāves brūce atkal tika dziedināta. Visa zeme noraudzījās uz zvēru ar izbrīnu.
4 Un viņi pielūdza pūķi, tādēļ ka tas zvēram devis varu; arī zvēru tie pielūdza, sacīdami: “Kas līdzinās zvēram, un kas var ar to karot?”

Vai tik šeit netiek runāts par globalizāciju, izkāpa no jūras zvērs ar septiņām galvām, desmit ragiem, desmit ķēniņa kroņiem. Tas viss vien jau norāda uz to, ka tika radīts kaut, kas kas sastāv no dažādām galvām (varām, pārvaldniekiem), ragiem un kroņiem, kas norādu piederību vairākām kultūrām/sabiedrībām, kā arī norādes uz sadrumstaloto izskatu, kas vaētu norādīt uz dažādu kultūru sajaukumu, kā arī visi trīs šo dzīvnieku simboli, simbolizē kareivīgumu, spēku, varu.

Tiek pielūgts arī pūķis, kas tam devis varu, kāds galvenais diktators, pasaules valdnieks.

5 Tam tika dota mute runāt lielas lietas un zaimus un vara to darīt četrdesmit divi mēnešus ilgi.
6 Tad tas atvēra savu muti Dieva zaimošanai, lai zaimotu Viņa Vārdu un Viņa mājokli, tos, kas mājo debesīs.
7 Tam tika dots karot ar svētajiem un tos uzvarēt, un dota vara pār visām ciltīm un ļaudīm un valodām un tautām.
8 Un to pielūgs visi, kas dzīvo virs zemes, kuru vārdi nav rakstīti kopš pasaules radīšanas nokautā Jēra dzīvības grāmatā.
9 Kam ir ausis, tas lai dzird!
10 Kas ņem gūstā, aizies pats gūstā; kas nokauj ar zobenu, to nokaus pašu ar zobenu. Šeit parādās svēto izturība un ticība.

Tālāk meš redzam, kādam mērķim ir radīts šis zvērs, manā skatījumā globalizācija un pasaules vara. Tam tiek dota mute runāt lielas lietas un zaimus, un iespēja to darīt četrdesmit divus mēnešus (kas ir ~3-3,5 gadi,  atkarībā vai mēnesi mēs pieņemam kā 28 dienu pēc mēness kalendāra vai kā mūsdienu kalendāra) un šis skaitlis ir aizdomīgi tuvu klasiskajiem 4 gadiem, kovaldība pavada vienā termiņā.  Un viņam tiek ļauts ietekmēt visu un valdīt pār visiem, kas dzird.

11 Tad es redzēju citu zvēru izkāpjam no zemes: tam bija divi ragi, tādi kā jēram, bet tas runāja kā pūķis.
12 Tam bija pirmā zvēra vara visā pilnībā viņa priekšā, un tas piespieda zemi un tās iedzīvotājus pielūgt pirmo zvēru, kura nāves brūce bija dziedināta.
13 Tas dara lielas brīnuma zīmes, uz viņa pavēli pat uguns krīt no debesīm uz zemi cilvēku acu priekšā.
14 Tas pieviļ zemes iedzīvotājus ar brīnuma zīmēm, kas viņam bija dots darīt zvēra priekšā; tas aicina zemes iedzīvotājus celt tēlu zvēram, kam ir zobena brūce un kas tomēr palicis dzīvs.
15 Tam bija dotas spējas iedot dzīvības garu zvēra tēlam, lai zvēra tēls varētu runāt un panāktu to, ka visi, kas nepielūgtu zvēra tēlu, tiktu nokauti.

Tehniski šeit var redzēt kā turpinā globalizācijas virziens, kad tiek radīts jauns vadonis- zvērs, kam ir divi ragi, tātad gloalizācija jau ir notikusi un ir palikusi viena galva, viena pasaule, viena pasaules vara. Tas liek pielūgt globalizāciju, tas parāda militāro spēku, lai neviens negribētu pretoties (uz viņa pavēli pat uguns krīt no debesīm uz zemi cilvēku acu priekšā.) Tiek uzbūvēts piemineklis pasaules varai un kā jau diktatoriskā režīmā, tie, kam nepatīk režīms tiek nokauti.

16 Un viņš dara, ka visi, lielie un mazie, bagātie un nabagie, brīvie un vergi, uzspiež zīmi uz savas labās rokas vai uz pieres,
17 lai neviens nevarētu ne pirkt, ne pārdot, kam nav šīs zīmes – zvēra vārda vai viņa vārda skaitļa.
18 Šeit slēpjas gudrība. Kam ir saprašana, lai izdibina zvēra skaitli, jo tas ir cilvēka skaitlis; un viņa skaitlis ir seši simti sešdesmit seši.

Un pats noslēgums beidzas ar to, ka visiem tiek uzspiesta zīme uz labās rokas vai uz pieres un neviens nevar ne pirkt, ne pārdot bez šīs zīmes, zvēra vārda vai viņa vārda skaitļa.  Vai tik tas neož pēc digitālās naudas? Banku kartes, RFID čipi, svītru kodi. Tas viss jau šodien mums ir. Un ja tev nav pie labās rokas kredītkartes, tad tu nevari iepirkties. Ja tev nav pase ar RFID čipu, tu nevari ceļot (nu tas vel gan tikai projektā). Svītrkodi vienkārši par visiem 100% paceļ 18. panta būtību.  Kā, svītrkods pēc uzbūves ir sadalīts trijās daļās, lai to visu sadalītu tiek izmantoti trīs sadalošie svītrkodu elementi, kas pēc binārā koda atbilst skaitlim seši, tātad katrs standarta EAN kods satur trīs sešiniekus, jocīgi? Jau šobrīd neskaitāmi Latvijas cilvēki ir atkarīgi no Krājbanas kraha. Patiesība un un gana sīva.

Un vel? Zemei tuvojas trīs milzīgi cipīšu kuģi. Kad atlidos? Kaut kad drīz tos amatieri varēs ieraudzīt parastajos teleskopos. ko lielajos var redzēt no mums noteikti valdība slēpj!

Saite šeit:  http://weeklyworldnews.com/headlines/26535/alien-spaceships-to-attack-earth-in-2011/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>