Projekts vienai dienai 1

Sveiki!

Pēc ilgas nerakstīšanas esmu atgriezies, nu jau mācībās ir pabeigts kārtējais semestris un sesija ir aiz muguras, tāpēc var pieķerties Arduino projektiem.

Pirmais vienas dienas projekts ar ko gribēju padalīties, ir eksperiments, lai iepazītos ar OLED 128x64px ekrānu, un DHT11 termo/mitruma sensoru.

Viss projekts kopumā tiešām prasīja vienas dienas laiku, lai to īstenotu.

Ekrāns tika pasūtīts no ebay, standarta, bez kāda īpaša ražotāja, bet zināms modelis, kas darbojas ar Adafruit bibliotēku ideāli. No sākuma gan bija mazas nianses, kas liedza izbaudīt ekrāna pilnu spēku, jo izrādās, kad šos ekrānus izmanto ir .h failā jānodefinē, kuru konkrēti izmanto ( trīs iespējas 128×64, 128×32, 96×16, un kā par spīti by default ir 128×32). Protams, kad tas ir izdarīts, viss noris ideāli, ekrāns rāda, termosensors lasa, un gala rezultātā rodas mazais projekts.

#include “dht11.h” //termosensora bibliotēka
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>

dht11 DHT11;
#define DHT11PIN 2
#define OLED_RESET 4
Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET);

void setup() {
Serial.begin(9600);
display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); // initialize with the I2C addr 0x3D (for the 128×64)
display.clearDisplay();
display.display();
}

void loop()
{

int chk = DHT11.read(DHT11PIN);
display.clearDisplay();
display.setTextSize(1);
display.setTextColor(BLACK,WHITE);
display.setCursor(0,0);
display.print(” Temperatura “);
display.setTextSize(2);
display.setTextColor(WHITE);
display.setCursor(45,12);
display.print(DHT11.temperature);
display.print((char)247);
display.print(“C”);
display.setTextSize(1);
display.setTextColor(BLACK,WHITE);
display.setCursor(0,31);
display.print(” Relativais mitrums “);
display.setTextSize(2);
display.setTextColor(WHITE);
display.setCursor(45,42);
display.print(DHT11.humidity);
display.print(” %”);
display.drawRect(0,8,126,21,1);
display.drawRect(0,38,126,21,1);
display.drawLine(85,0,87,0,0);
display.drawLine(43,31,45,31,0);
display.display();

delay(2000);
}

Kods neliels, jo tiek izmantotas bibliotēkas.

Rezultātā bilde:

2017-01-29 00.25.05

 

Projekta pamatā Arduino nano, līdz ar to izmērs projektam samazināts tik maziņš, ka vienkārši, liekam mazā kastītē ar baterijām un pie sienas! Vienas dienas projekts, kas gatavs lietošanai.

2017-01-29 00.25.17

 

Šis ir pirmais mēģinājums šo to aprakstīt, tad jau tālāk sekos arī kaut kas aizraujošāks.

One Comment:

  1. I must say it was hard to find your blog in search results.
    You write awesome articles but you should rank your blog higher in search engines.
    If you don’t know 2017 seo techniues search on youtube: how to rank a website
    Marcel’s way

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>